LAKTATPROFIL

Foreløpig tester vi bare laktatprofiler på tredemølle, dvs løping. 

Vi kommer til å tilby laktatprofil på sykkel og romaskin i løpet av høsten. 

Vi bruker Lactate Scount 4.


Pris på laktatprofil test: 950kr


For mer informasjon, kontakt naprapatskullerud@gmail.com

Finn din anaerobe terskel og dine bestemte treningssoner. En laktatprofiltest er en test hvor en undersøker hvordan økende belastninger påvirker laktatkonsentrasjonen i blodet, hjertefrekvens og oksygenopptak.

En laktatprofil gir deg innsikt i din anaerobe terskel. Det vil si den høyeste arbeidsbelastningen hvor det er balanse mellom produksjon og eliminasjon av melkesyre.


Hvordan foregår testen?

Laktattest kan utføres under løping eller sykling og med noen små stikk i fingertuppen. Under løping benyttes 4-5 belastningstrinn med 5 minutters varighet, og ca. 30 sekunders pauser for å ta måling. Under sykling benyttes 4-5 belastningstrinn (drag) med 4 minutters varighet, og det er mulig å måle siste 30 sekunder av belastningstrinnet uten å stoppe opp. Sammen med laktat registreres også hjertefrekvensen på hvert belastningstrinn. Etter laktattesten vil treneren din bruke de målte verdiene av laktat på hvert enkelt belastningstrinn mot puls og/eller fart/watt, og utarbeide individuelle pulssoner som viser hvilken intensitetssone du bør ligge i for å få optimal treningseffekt.

Laktattesten gir mer nøyaktig informasjon for utarbeidelse av pulssoner og treningsplan enn det en makspulstest gir. Ved en laktattest slipper man også å kjøre seg helt til maksimalt arbeid slik man gjør i en makspulstest. Det er en klar fordel med tanke på terskelen for å gjennomføre en test. I tillegg til nytteverdien med å utarbeide intensitetssoner, vil vi også ved senere tester kunne se laktatkurvene fra flere tester opp mot hverandre for å se utviklingen av din utholdenhetskapasitet